Vítám Vás

Provádím propočty staveb, položkové rozpočty staveb, soupisy prací s výkazem výměr, ocenění soupisu prací (výkazu výměr) dle sazebníku cen stavebních prací - kontrolní rozpočet, ocenění staveb do soutěží.

Kontakt

Ing. Ondřej Sadílek Nivy I/436
Zlín
760 01
603 414 397 rozpocty@jupitercomp.cz