Slovník

Propočet - je první informace o ceně plánovaného stavebního záměru. Vypracovává se k dokumentaci typu studie, návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí. Charakteristickým znakem je oceňování převážně podle ukazatelů.

Hrubý (předběžný) rozpočet - je přechodným stupněm mezi propočtem a položkovým rozpočtem. Zpracovává se na dokumentaci pro stavení povolení. Základním nástrojem je agregovaná položka.

Položkový rozpočet - jeden z nejdůležitějších dokumentů přípravy staveby. Jde o skutečně vyčerpávající položkový rozpočet stavby. K oceňování se používají položky, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je z materiálového, technoligockého a výrobního hlediska ještě rozumné stavbu dělit.

Soupis prací - na základě projektové dokumentace přesně udává množství jednotlivých položek stavebních prací. Jednotlivé položky se skládají z číselného kódu položky, popisu položky (co je všechno obsahem) a výpočtu množství (výkazu výměr).

Kontrolní rozpočet - provádí se při kontrole, zda použité položky jsou oceněny v příslušné cenové úrovni.

Kontakt

Ing. Ondřej Sadílek Nivy I/436
Zlín
760 01
603 414 397 rozpocty@jupitercomp.cz