Provádím:

  • propočet stavby
  • hrubý (předběžný) rozpočet stavby
  • položkový rozpočet stavby
  • vypracování soupisu prací (výkazu výměr) z projektové dokumentace
  • ocenění výkazu výměr dle sazebníku cen stavebních prací (kontrolní rozpočet)
  • ocenění staveb do soutěží

Tyto služby nabízím:

  • fyzickým osobám (drobným stavebníkům)
  • projektantům činným v investiční výstavbě
  • investorům
  • stavebním firmám

Kontakt

Ing. Ondřej Sadílek Nivy I/436
Zlín
760 01
603 414 397 rozpocty@jupitercomp.cz